Tvorba životopisu
krok po kroku.

Vše o hledání práce
na jednom místě

logo

Krok po kroku

Teď tedy znáte hlavní zásady, jak má CV vypadat, a můžete se pustit do práce. Následující návod se týká "chronologického" CV, který je běžnější. Dobře napsaný životopis hodí mít vždy po ruce ať jdete žádat o práci na úřad práce, nebo jej rozesíláte do firem kde byste rádi pracovali.

Identifikace

 • Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení, adresu svého e-mailu.
 • Je zvykem uvádět rovněž datum narození, případně národnost, pokud je jiná než česká. Někdo připojuje i rodinný stav a počet dětí. Tyto údaje ale nejsou povinné, a pokud nechcete, neuvádějte je.
 • V žádném případě nepište nic o svých rodičích ani sourozencích, nepopisujte jejich vzdělání ani pracovní kariéru: CV se týká vás. Zdržte se také sdělení jako "v roce 1993 se nám narodila krásná dvojčata" .

Profesní cíl

 • Je zcela na vás, zda tuto sekci do svého CV zařadíte, nebo ne. Někteří personalisté prý tuto část CV přeskakují, jiní jí naopak přikládají význam. Výstižně formulovaný profesní cíl tedy může být plus, ale také nemusí. Mohl by pomoci absolventům, kteří začínají svou profesní dráhu, nebo lidem, kteří se chystají udělat významnou změnu ve své kariéře.
 • Pokud chcete profesní cíl do CV zařadit, rozhodně se vyvarujte nicneříkajícím klišé jako je třeba "získat zajímavou pracovní pozici, která mi umožní dále se profesně rozvíjet".
 • Svůj profesní cíl formulujte tak, aby z něj personalista mohl pochopit váš přínos pro danou firmu. (Nepřekročte 2 - 4 řádky.)

Profesní profil / Přehled kvalifikace

 • Jde o nepovinné shrnutí vaší kvalifikace, profesních výkonů, dovedností, kterou využijí spíše zkušenější uchazeči a zájemci o seniorský typ pozic.

Vzdělání

 • Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení.
 • Pak vypište ostatní formy studia, které jste absolvovali. Je zbytečné zmiňovat úplně každý kurz, který jste kdy navštívili. Udělejte mezi nimi výběr podle toho, jaký význam mohou mít pro danou pracovní pozici. Zajímavé mohou být i zdánlivě nevýznamné kurzy či semináře, pokud se k ní nějak vztahují. Uveďte vždy název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu jeho konání i trvání, a případně též, zda studium bylo zakončeno zkouškou.
 • Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení.
 • Tento oddíl je také možné zařadit až za sekci Praxe. Čerství absolventi však uvádějí vždy výčet studia před případnými praktickými zkušenostmi.

Praxe / Pracovní zkušenosti

 • Tato část CV je jednou z nejdůležitějších! Seřaďte si jednotlivé pracovní pozice chronologicky odteď do minulosti.
 • U každého zaměstnavatele uveďte název firmy a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište rok nástupu a odchodu.
 • Popište svou činnost v každé pozici (např.: Finanční poradce - jednání s lidmi, řízení 5ti členého týmu poradců, sjednávání schůzek a uzavírání finančních smluv.)
 • CV bude působit mnohem lépe, pokud uvedete některé konkrétní údaje jako počet lidí v týmu, velikost úspor, dosažený obrat z vašeho prodeje, počet získaných zákazníků, procenta zvýšení zisku...

Další schopnosti a dovednosti

 • V této části je vhodné shrnout vaše dovednosti a znalosti, jazykové, ale i jiné. Můžete zmínit i některé osobnostní charakteristiky. Vyberte to, co by se vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát přínosné.
 • Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační činnosti, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly zaujmout.

Reference

 • Mnoho odborníků soudí, že tato část CV již patří minulosti. Vypisovat konkrétní osoby a kontakty v CV je zbytečné a předčasné. K referencím se přistupuje až poté, co proběhne osobní kontakt mezi uchazečem a personalistou.
© 2003 - 2024 životopis vzor | partneři: [ochrana osobních údajů] Počasí | PRÁCE a Brigády v zahranici |